Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối kinh tế tập thểThứ 6, Ngày 04/03/2011, 20:30

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GTVT 2010

Thực hiện kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 23/11/2007 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể thành phố. Sở Giao thông vận tải đã có báo cáo sơ lược tình hình và kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể GTVT thành phố trong năm 2010 và phương hướng phát triển năm 2011.

I. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể ngành GTVT

1. Tình hình chung

- Tính đến ngày 31/12/2010, Thành phố có 187 Hợp tác xã (HTX) vận tải bằng ô tô, trong đó có 18 HTX đăng ký hoạt động buýt, 08 HTX hoạt động taxi, 16 HTX hoạt động tuyến cố định, 121 HTX hoạt động theo hợp đồng và còn lại hoạt động vận tải hàng hóa và bốc xếp, sửa chữa ôtô.

- Qua số liệu đăng ký cấp sổ nhật trình chạy xe và phù hiệu xe hợp đồng tại Sở GTVT, đến nay HTX đăng ký 8.791 xe.

- Về thị phần đảm nhận : khối kinh tế tập thể đảm nhận gần 78% nhu cầu đi lại bằng xe buýt và trên 80% nhu cầu vận tải hàng hoá bằng ôtô.

- Công tác sáp nhập HTX nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành: trong năm 2010, Sở GTVT tiếp tục tái cấu trúc và thực hiện đặt hàng luồng tuyến đối với 05 HTX yếu kém thông qua các HTX khác có năng lực quản lý điều hành nề nếp hơn như HTX số 22 về HTX 19/5, HTX Quyết Tâm về Liên hiệp HTX VTTP, HTX vận tải HK-HH số 16 về HTX vận tải 19/5 và HTX vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn, HTX vận tải khách Hiệp Lực về HTX vận tải số 26 và HTX vận tải số 11 về HTX vận tải và du lịch Phương Nam.

- Về kết quả thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực GTVT :

+ Triển khai việc cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng ôtô cho các đơn vị theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

+ Tham gia, phối hợp với các Ban, Ngành thành phố dự tổng kết Kinh tế tập thể theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các Quận/Huyện, góp ý trong lĩnh vực Ngành và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm đảm bảo tốt trong hoạt động vận tải.

+ Tham dự đại hội nhiệm kỳ thường xuyên và đại hội bất thường tại một số Hợp tác xã ngành Giao thông vận tải.

+ Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của các HTX vận tải và các cơ quan liên quan trong phạm vi quản lý về Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe và tiếp viên theo quy định.

+ Tiếp tục lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô trong năm 2011.

+ Tham dự đóng góp dự thảo Luật Hợp tác xã mới với các cơ quan Ban Ngành thành phố và Liên minh HTX thành phố để hoàn chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể của Sở GTVT: Đã phân công: 1 Phó Giám đốc, 1 Phòng chuyên môn và 2 chuyên viên theo dõi khối kinh tế tập thể.

2. Một số kết quả đạt được và tồn tại

a) Kết quả đạt được

- Có sự chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể.- Sự gắn bó của Liên minh Hợp tác xã thành phố với Hợp tác xã.

- Tư tưởng mạnh dạn đầu tư của xã viên Hợp tác xã như HTX vận tải du lịch Phương Nam, HTX vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng,...

- Có sự đồng thuận giữa Liên minh HTX TP và Sở GTVT TP về phát triển mô hình Liên hiệp Hợp tác xã lớn, mạnh và đủ năng lực quản lý trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Với cách thức đưa các tuyến buýt ở các đơn vị HTX yếu kém về các HTX có năng lực tốt hơn nhằm giảm bớt các đầu mối vận tải; tăng thêm qui mô (số lượng xe, tuyến) đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác đặt hàng; giảm chi phí điều hành tại các HTX góp phần sử dụng đúng mục đích tiền trợ giá; không ảnh hưởng đến pháp nhân hiện hữu cũng như các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác theo chức năng của HTX, thì đa số các xã viên đồng tình và hiện đã ổn định, an tâm sản xuất kinh doanh (cả nhân sự và phương tiện);

b) Các mặt tồn tại

- Một số HTX chưa thực hiện các quy định về tổ chức đại hội thường kỳ của Hợp tác xã đưa đến tình trạng mất dân chủ hay độc đoán trong điều hành sản xuất như HTX vận tải xe du lịch số 5 Tân Bình, HTX vận tải du lịch Phước Lộc, HTX VT BD TCCG Tân Hiệp Phú,...

- Trình độ, ý thức hoạt động kinh tế tập thể của một bộ phận xã viên trong HTX giao thông vận tải thấp, lỏng lẻo, còn biểu hiện tính vô nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh và thường xuyên xảy ra khiếu kiện như HTX vận tải số 26, HTX vận tải và du lịch số 22,...

- Số lượng phương tiện quản lý tại đa số Hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hoá bị sụt giảm đáng kể do chưa có cơ chế quản lý mới phù hợp như HTX vận tải du lịch Quyết Tiến, HTX vận tải du lịch Thủ Đức, HTX CG TB Quận 8,…

- Chưa chú ý đến việc phát triển hệ thống bến bãi phù hợp với số lượng xe thuộc khối HTX do thiếu vốn và khả năng huy động vốn thấp, vì đây là một điều kiện kinh doanh cũng như yêu cầu về an tòan giao thông thành phố, vì vậy sẽ là khó khăn cho nhiều HTX vận tải chưa lo được bến bãi cho đơn vị mình.

II. Định hướng phát triển kinh tế tập thể ngành GTVT trong năm 2011

1. Tiếp tục phối hợp cùng Liên minh HTX TP và UBND các Quận, Huyện tổ chức tái cấu trúc một số HTX yếu kém theo kế hoạch và củng cố đánh giá bộ máy quản lý điều hành các đơn vị đã được cấu trúc trong thời gian vừa qua nhằm chấn chỉnh kịp thời để nâng cao năng lực quản lý điều hành nhằm phát triển bền vững về lâu dài như: Hợp tác xã vận tải 19/5, Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, Hợp tác xã vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn, Hợp tác xã vận tải Phương Nam, Hợp tác xã vận tải số 26 và Liên hiệp HTX VTTP .

2. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi một số văn bản quản lý của ngành không còn phù hợp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động giao thông vận tải, đồng thời tạo điều kiện cho các HTX Giao thông vận tải phát triển và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Luật định. Cụ thể:

-   Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị vận tải đầu tư bến bãi.

-   Trong lĩnh vực hoạt động vận tải hàng hoá cần tập trung phát triển loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hoá chất lượng cao gồm vận chuyển bốc dỡ hàng hoá như: container, hàng đông lạnh, thi công cơ giới, xây dựng, san lắp mặt bằng các công trình trọng điểm...; tổ chức kết nối các loại hình vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường sông, đường biển, hàng không... nhằm nâng cao hiệu quả và sản lượng vận chuyển như HTX vận tải số 9.

- Trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cần nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển theo tiêu chuẩn của Bộ và hoà nhập với trình độ phát triển ở các nước trong khu vực.

- Trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh cần nâng cao năng lực quản lý của nội bộ Hợp tác xã đảm bảo điều hành và phối hợp tốt trong mạng lưới tuyến xe buýt, đồng thời đủ điều kiện tham gia đặt hàng và đấu thầu khai thác tuyến; hình thành những đơn vị mới với quy mô lớn và tổ chức quản lý điều hành khoa học hơn như hình thức Liên hiệp Hợp tác xã.

III. Đề xuất, kiến nghị

- Sở KH-ĐT và UBND các Quận, Huyện phân tích đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Hợp tác xã vận tải tổ chức đại hội định kỳ theo Luật Hợp tác xã, tham dự chỉ đạo kịp thời, uốn nắn ngay các điểm yếu kém, đây là một trong các biện pháp để củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã vận tải.

- Lập kế hoạch rà soát các Hợp tác xã vận tải hoạt động yếu kém nhiều mặt để tiếp tục củng cố hoặc có chủ trương cụ thể như: giải thể hoặc sáp nhập với các đơn vị vận tải khác để hình thành những đơn vị mới với quy mô lớn và tổ chức quản lý điều hành mạnh, khoa học hơn.


Số lượt người xem: 108Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web