Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép lái xeThứ 4, Ngày 13/10/2021, 16:45

Tiếp tục hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe trong trong điều kiện tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18/CT-UBND);
Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn);
Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19 đưa hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, góp phần thực hiện lộ trình từng bước phục hồi kinh tế Thành phố; Sở Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ sở đào tạo lái xe:
a. Hoạt động đào tạo lái xe:
- Tổ chức hoạt động đào tạo lái xe (đối với các cơ sở đào tạo lái xe đáp ứng các điều kiện của Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn) theo đúng nội dung yêu cầu của Chỉ thị số 18/CT-UBND: “tiếp tục dạy - học gián tiếp trên môi trường internet, qua truyền hình; từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy - học trực tiếp. Các loại hình đào tạo cho người đã tiêm đủ liều vắc-xin, có thể dạy - học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định”.
- Tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại công văn số 2555/TCĐBVN-QL PT&NL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 và của Sở Giao thông vận tải tại các công văn số 5616/SGTVT-SH ngày 02 tháng 6 năm 2021 về việc đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công văn số 7716/SGTVT-SH ngày 19 tháng 7 năm 2021 về đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, công văn số 10113/SGTVT-SH ngày 21 tháng 9 năm 2021 về đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô và chuẩn bi các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Chỉ tổ chức đào tạo trực tiếp và tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo đối với các học viên đáp ứng một trong các điều kiện sau: đã tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng Covid-19; đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi thứ nhất sau 14 ngày; đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế).
- Đối với các khóa đào tạo đã khai giảng nhưng phải ngưng đào tạo do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, thực hiện rà soát, lập danh sách các học viên đủ điều kiện về tiêm vắc-xin theo quy định kèm theo kế hoạch giảng dạy để tiếp tục đào tạo, đồng thời báo cáo Sở giao thông vận tải để theo dõi, quản lý.
- Thực hiện phân công giáo viên, người lao động tham gia hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe khi đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đủ 02 liều  hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế trong thời gian 06 tháng; và phải được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành Y tế. Đảm bảo mật độ người lao động, giáo viên, học viên tại nơi làm việc, học tập, sát hạch theo quy định.
- Trong quá trình hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe phải triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng toàn bộ các điều kiên của Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không chấp hành các quy định an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động đào tạo lái xe.
- Thực hiện đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/. Đến ngày 08 tháng 10 năm 2021, phải thực hiện quét mã QR (trên điện thoại thông minh hoặc được in trên giấy) của toàn bộ người đến liên hệ công tác, giao dịch, học tập; sử dụng ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (hoặc ứng dụng PC-COVID) để kiểm soát và tổ chức hoạt động.
- Trong hợp đồng đào tạo lái xe, đề nghị bổ sung vào phần thông tin học viên nội dung đã tiêm vắc-xin mũi 1 (hoặc mũi 2), ngày tiêm và đính kèm những giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc đã tiêm vắc xin của học viên; quy định rõ việc thực hiện test nhanh kháng nguyên định kỳ theo quy định do cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện cho học viên hay học viên tự liên hệ cơ sở Y tế để thực hiện trong suốt quá trình học. 
- Thực hiện lưu trữ các giấy tờ, tài liệu minh chứng cho việc thực hiện đào tạo lái xe đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về an toàn phòng dịch theo quy định (giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin, kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính theo định kỳ của học viên….) để phục vụ công tác hậu kiểm.
b. Công tác đăng ký sát hạch lái xe cho học viên:
- Thực hiện đăng ký sát hạch để cấp giấy phép lái xe cho học viên hoàn thành các khóa đào tạo lái xe kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.
- Số lượng thí sinh tham gia sát hạch mô tô không quá 100 học viên/1 buổi và ô tô không quá 120 học viên/1 ngày. Yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe chỉ đưa vào danh sách thí sinh được phép dự sát hạch đối với các học viên đảm bảo các điều kiện của Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe.
- Thông báo cụ thể khung giờ cho từng thí sinh khi đến trung tâm dự sát hạch (để tránh tập trung đông người), phối hợp với trung tâm sát hạch bố trí chỗ ngồi cho học viên với khoảng cách an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Thông báo cho tất cả các học viên dự sát hạch thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống Covid-19 (gồm Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) và quét mã QR code, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
- Chủ động bố trí các hồ sơ đã đăng ký lịch sát hạch từ ngày 08 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021 nhưng bị hủy trong thời gian tạm ngưng công tác sát hạch để phòng, chống dịch Covid-19 được tổ chức sát hạch trước nhằm tránh gây bức xúc cho thí sinh.
- Thực hiện cân đối lại lịch sát hạch đã đăng ký để điều chỉnh lại kế hoạch sát hạch cho phù hợp với số lượng hồ sơ tồn do ảnh hưởng của việc ngưng tổ chức sát hạch và phù hợp với thời gian bế giảng của các khóa đào tạo lái xe (nếu có).
2. Các Trung tâm sát hạch lái xe:
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác sát hạch để cấp giấy phép lái xe kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho học viên đến dự sát hạch theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 10113/SGTVT-SH ngày 21 tháng 9 năm 2021 về việc đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô và chuẩn bị các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 
- Phối hợp với cơ sở đào tạo, Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống Covid-19 (gồm Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) và quét mã QR code, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cụ thể: thực hiện khử khuẩn và bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn tại các phòng Hội đồng sát hạch, phòng chờ sát hạch, phòng sát hạch lý thuyết, trên các xe sát hạch, các trang thiết bị sát hạch sau mỗi kỳ sát hạch.
 - Trung tâm sát hạch lái xe cử nhân viên đo thân nhiệt Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, cán bộ, nhân viên của cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và các thí sinh khi vào Trung tâm dự kỳ sát hạch; vệ sinh tay nắm cánh cửa, vô lăng, cần số và khu vực ngồi của thí sinh trên xe bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lượt sát hạch; hạ kính các xe sát hạch trong suốt quá trình sát hạch ( không sử dụng cồn).
- Yêu cầu sát hạch viên, nhân viên của cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và thí sinh dự kỳ sát hạch thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình sát hạch.
3. Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch mô tô
- Không tổ chức khai mạc tập trung, niêm yết Quyết định tổ chức kỳ sát hạch, nội quy và các quy định cần thiết cho người dự sát hạch, kế hoạch tổ chức kỳ sát hạch tại các khu vực chờ để thí sinh biết, thực hiện.
- Gọi thí sinh vào các phòng chờ và phòng sát hạch lý thuyết theo từng đợt, phối hợp với trung tâm sát hạch bố trí chỗ ngồi cho thí sinh với khoảng cách an toàn; yêu cầu thí sinh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng sát hạch lý thuyết và lên xe sát hạch, đeo khẩu trang trong suốt quá trình sát hạch lý thuyết và ngồi trên xe sát hạch (chỉ được tháo khẩu trang tại khu vực sát hạch viên kiểm tra nhận dạng theo yêu cầu của sát hạch viên).
4. Giao Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe
- Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 10113/SGTVT-SH ngày 21 tháng 9 năm 2021 về đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô và chuẩn bi các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe, đặc biệt là việc đảm bảo chấp hành toàn bộ các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do các cơ quan có thẩm quyền ban hành và Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn tại các cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe.
- Tham mưu Sở Giao thông vận tải tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe lái xe cho học viên kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 đối với các trung tâm sát hạch lái xe đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ưu tiên tham mưu Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe trong tháng 10 và tháng 11 các hạng ô tô và đặc biệt cho các trường hợp có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng; các hồ sơ giấy phép lái xe đủ thời gian đào tạo nhưng bị tạm ngưng sát hạch từ ngày 08 tháng 5 năm 2021.
- Đối với Lịch sát hạch bị hủy do công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 08 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe tham mưu cho Sở Giao thông vận tải điều chỉnh lại cho phù hợp để giải quyết nhu cầu thi sát hạch cấp giấy phép lái xe của học viên.
5. Giao Chánh Thanh tra Sở
Tổ chức kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hướng dẫn, yêu cầu về phòng chống dịch theo văn bản này và của các cơ quan chức năng có liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm (hoặc đề xuất xử lý) những trường hợp vi phạm, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, các Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch mô tô nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Báo cáo Sở Giao thông vận tải để xem xét chỉ đạo./.


Số lượt người xem: 183Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web