Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Posts
 

 Posts

 

May, 2021

May 31
Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 06 năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
May 26
Sở GTVT triển khai quyển sách “Cẩm nang chuyển đổi số” cho CBCC, VC
May 26
Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn, địa bàn phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại của công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Giang và ngược lại của công ty TNHH vận tải du lịch Tuấn Nga
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai  giá cước vận tải đường bộ trên  tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Yên và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kiên Giang và ngược lại của công ty TNHH vận tải du lịch Tuấn Nga
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà lạt và ngược lại của công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai  giá cước vận tải đường bộ trên  tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
May 24
Ban hành quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
1 - 10Next