Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Posts
 

 Posts

 

August, 2020

August 10
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 11 tháng 8 năm 2020
August 10
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020
August 09
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 10 tháng 8 năm 2020
August 08
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông  trên tuyến kênh Tàu Hũ và kênh Đôi
August 06
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 07 tháng 08 năm 2020
August 05
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 05 tháng 08 năm 2020
August 05
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 06 tháng 08 năm 2020
August 04
Tổ chức giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
August 03
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên trên hệ thống cầu, đường bộ, tín hiệu giao thông, chiếu sáng công cộng thuộc phạm vi quản lý
August 03
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
1 - 10Next