Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Posts
 

 Posts

 

June, 2020

June 04
Lịch tổ chức thi sát hạch ngày 05 tháng 06 năm 2020
June 03
Lịch tổ chức thi sát hạch ngày 04 tháng 06 năm 2020
June 03
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông  trên tuyến rạch Giồng - sông Kinh Lộ
June 03
Lịch tổ chức thi sát hạch ngày 03 tháng 06 năm 2020
June 03
Sở GTVT bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đơn vị thuộc Sở
June 02
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-2004)
June 01
Danh sách các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật ngày 02/06/2020)
June 01
Lịch tổ chức thi sát hạch ngày 02 tháng 06 năm 2020