Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Posts
 

 Posts

 

May, 2020

May 31
Lịch tổ chức thi sát hạch ngày 01 tháng 06 năm 2020
May 31
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 31 tháng 05 năm 2020
May 29
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 30 tháng 05 năm 2020
May 29
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Tạp chí Đời sống & Pháp luật
May 29
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin báo Phụ nữ
May 28
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 đến ngày 07 tháng 06 năm 2020
May 28
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô từ ngày 25 tháng 05 năm 2020 đến ngày 31 tháng 05 năm 2020
May 28
Lịch tổ chức thi sát hạch tháng 06 năm 2020
May 28
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 29 tháng 05 năm 2020
May 26
Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên
1 - 10Next