Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Posts
 

 Posts

 

February, 2020

February 29
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, đơn vị Sở GTVT
February 26
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 27 tháng 02 năm 2020
February 26
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 26 tháng 02 năm 2020
February 25
Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2020 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.
February 25
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020
February 25
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019
February 25
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin TTTT VTV24
February 25
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Báo Thương hiệu và công luận
February 24
Thực hư việc tăng phí ‘khủng’ khi học, thi bằng lái xe
February 24
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020
1 - 10Next