Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Posts
 

 Posts

 

March, 2019

March 29
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 30 tháng 03 năm 2019
March 29
Cử Công chức, giáo viên cơ sở đào tạo tham gia tập huấn sát hạch viên năm 2019
March 28
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 29 tháng 03 năm 2019
March 28
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 28 tháng 03 năm 2019
March 26
Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 27 tháng 03 năm 2019
March 26
Sở GTVT TP.HCM triển khai thực hiện biện pháp xử lý vi phạm theo đề nghị của Sở GTVT các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp và Trà Vinh về việc phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng
March 25
Danh sách các cơ sở đào tạo, văn phòng tuyển sinh cập nhật ngày 25 tháng 03 năm 2019
March 25
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019
March 25
Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019
March 25
Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
1 - 10Next