Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên kênh Tàu Hủ, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (07/11)

Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến rạch Giồng - sông Kinh Lộ (05/10)

Thông báo về hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến sông Phú Xuân phục vụ thi công xây dựng công trình trình Sửa chữa nâng cấp tải trọng cầu Phú Xuân 2 bắc qua sông Phú Xuân, quận 7 (03/10)

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ: “KHÁT VỌNG VỀ MỘT THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ THÀNH PHỐ XÃ HỘI CHO VIỆT NAM” (28/09)

Thông báo hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn phục vụ thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa kè Khu dân cư Bình An thuộc phường Bình An, quận 2. (24/09)

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web