Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên trên hệ thống cầu, đường bộ, tín hiệu giao thông, chiếu sáng công cộng thuộc phạm vi quản lý (03/08)
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên trên hệ thống cầu, đường bộ, tín hiệu giao thông, chiếu sáng công cộng thuộc phạm vi quản lý, trong quá trình triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên trên hệ thống cầu, đường bộ, tín hiệu giao thông, chiếu sáng công cộng thuộc phạm vi quản lý (đặc biệt hệ thống đường hầm, các tuyến đường như: Xa lộ Hà Nội,...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (03/08)
Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đã có Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017...
Công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 30 : 2020/TCĐBVN Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu (03/08)
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Tổng cộng đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3364/QĐ-TCĐBVN về Công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 30 : 2020/TCĐBVN Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/08)
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 2607/QĐ-UBND về công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin, dữ liệu GIS nền địa lý, đất đai (dữ liệu ranh thửa đất), ảnh viễn thám (ảnh LiDAR, ảnh vệ tinh SPOT5). Địa chỉ truy cập: http://www.hochiminhcity.gov.vn/ hay http:...
Xóa 01 điểm đen tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020 và tập trung xử lý điểm đen trong 6 tháng cuối năm 2020 (22/07)
Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Ban An toàn giao thông thành phố và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tại các văn bản nêu trên, Sở Giao thông vận tải công bố xóa 01 điểm đen tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau: điểm đen trên cầu Bình Lợi 1, quận Bình Thạnh. Tính từ đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố còn lại 08 điểm đen; trong 06 tháng đầu năm 2020 không p...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web