Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ phục vụ tết Nguyên Đán các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh của Hợp tác xã xe khách Liên Tỉnh và Du lịch Miền Đông.. (17/01)
Căn cứ Thông tư 152/2014/TT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Căn cứ Nghị định số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-B...
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ phục vụ tết Nguyên Đán các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và dịch vụ Đông Bắc. (17/01)
Căn cứ Thông tư 152/2014/TT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Căn cứ Nghị định số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-B...
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ phục vụ tết Nguyên Đán các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh của Doanh nghiệp tư nhân Cô Hai. (17/01)
Căn cứ Thông tư 152/2014/TT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Căn cứ Nghị định số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-B...
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ phục vụ tết Nguyên Đán các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh của Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh. (17/01)
Căn cứ Thông tư 152/2014/TT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Căn cứ Nghị định số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-B...
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ phục vụ tết Nguyên Đán các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh của Công ty TNHH Việt Tân Phát. (17/01)
Căn cứ Thông tư 152/2014/TT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Căn cứ Nghị định số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-B...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web