Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 (17/05)
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.01S Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.02S Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.03S
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (05/02)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.01S; 50.02S; 50.03S như sau:  1.     Chỉ tiêu tuyển dụng:  1.1.         Đăng kiểm viên: 41 người 1.2.         Hành chính-Văn thư lưu trữ: 09 người 1.3.         Kế toán: 07 người 1.4.         Thủ quỹ: 02 người. 2.     Yêu cầu về trình độ và chuyên ngành tuy...
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2015 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (08/12)
Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau: 1.      Chỉ tiêu: 25 người, trong đó: Quản lý dự án 9 người; Quản lý kết cấu hạ tầng 7 người; Quản lý khai thác kết cấu hạ tầng 2 người; Quản lý chất lượng 3 người; Tài chính kế toán 4 người;  2.      Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển: Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng được niêm yết tại đơn vị. 3.    ...
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015 (25/09)
Khu Quản lý Đường thủy nội địa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 với chỉ tiêu 42 người, trong đó: Quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 13 người, Quản lý dự án, Quản lý chất lượng: 12 người, Kế hoạch đầu tư: 04 người, Kế toán tài chính: 05 người, tổ chức hành chính: 05 người, Quản lý phương tiện thủy, tạm giữ phương tiện thủy: 03 người.
Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường (22/04)
Ngày 17/4/2015, Giám đốc Sở đã ký Quyết định số  1518/QĐ-SGTVT bổ nhiệm ông Vương Hải Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý đầu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố  - Sở Giao thông vận tải, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web