Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công Thành phố năm 2019 (02/12)
Sở Giao thông vận tải thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công Thành phố năm 2019 theo Thông báo số 4902/TB-HĐTTCC ngày 29/11/2019 của Sở Nội vụ TPHCM. Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức Thành phố năm 2019 liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Sở GTVT để nhận thông báo triệu tập. Thông báo số 4902/TB-HĐTTCC
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức Thành phố năm 2019 (15/11)
Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách thí thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn và không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi công chức Thành phố năm 2019. Để tiếp tục công tác chuẩn bị kỳ thi, Sở GTVT đề nghị các thí sinh đủ điều kiện có tên trong danh sách rà soát thông tin cá nhân (nếu có điều chỉnh) thông báo về Sở trước ngày 20/11/2019; Thí sinh bổ sung các hồ sơ minh chứng đối với các trường hợp đ...
Tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019 (22/07)
Nhằm bổ sung nhân sự tại một số vị trí, Sở Giao thông vận tải tuyển dụng công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019 như sau: I.CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:            STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mã ngạch Chuyên ngành yêu cầu ...
Thông Báo tuyển dụng viên chức (27/06)
    1. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại các Khu Quản lý Giao thông đô thị Số 1; Số 2; Số 4 cho các vị trí sau:  1.1. Vị trí Quản lý kết cấu hạ tầng : 05 người -  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm, xây dựng giao thông, quy hoạch giao thông;         - Trình độ Ngoại ngữ: B; ...
Thông báo tuyển dụng viên chức (27/06)
1. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại các Khu Quản lý Giao thông đô thị Số 1; Số 2; Số 4 cho các vị trí sau:  1.1. Vị trí Quản lý kết cấu hạ tầng : 05 người   -  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm, xây dựng giao thông, quy hoạch giao thông;            - Trình độ Ngoại ngữ: B; T...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web