Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019 (22/07)
Nhằm bổ sung nhân sự tại một số vị trí, Sở Giao thông vận tải tuyển dụng công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019 như sau: I.CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:            STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mã ngạch Chuyên ngành yêu cầu ...
Thông Báo tuyển dụng viên chức (27/06)
    1. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại các Khu Quản lý Giao thông đô thị Số 1; Số 2; Số 4 cho các vị trí sau:  1.1. Vị trí Quản lý kết cấu hạ tầng : 05 người -  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm, xây dựng giao thông, quy hoạch giao thông;         - Trình độ Ngoại ngữ: B; ...
Thông báo tuyển dụng viên chức (27/06)
1. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại các Khu Quản lý Giao thông đô thị Số 1; Số 2; Số 4 cho các vị trí sau:  1.1. Vị trí Quản lý kết cấu hạ tầng : 05 người   -  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm, xây dựng giao thông, quy hoạch giao thông;            - Trình độ Ngoại ngữ: B; T...
Tuyển dụng viên chức (21/05)
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại các Khu Quản lý Giao thông đô thị Số 1; Số 2; Số 4 cho các vị trí sau:   1. Quản lý kết cấu hạ tầng : 05 người -  Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm, xây dựng giao thông, quy hoạch giao thông; - Trình độ Ngoại ngữ: B...
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 (17/05)
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.01S Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.02S Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.03S

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web