Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (22/09)
Chủ tịch Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 18/QĐ-QBTĐB ngày 17  tháng 9 năm 2020 về việc công bố công khai số liệu dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm quyết định công khai.
Thông báo gia hạn các chính sách phía Lào đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 (21/08)
Thông báo gia hạn các chính sách phía Lào đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 (đính kèm)
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-5327) (21/08)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe cần trục  bánh xích biển số xe 50XA-5327 có số động cơ:95228839, số khung: 5198 của Ông LÊ TRỌNG BÌNH, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký) Ông LÊ TRỌNG BÌNH đã đăng tin thông báo công khai trên báo mua và bán từ ngày 15/08/2020 đến ngày...
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-5326) (21/08)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe cần trục  bánh xích biển số xe 50XA-5326 có số động cơ: 95228855, số khung: 5175 của Ông LÊ TRỌNG BÌNH, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký) Ông LÊ TRỌNG BÌNH đã đăng tin thông báo công khai trên báo mua và bán từ ngày 15/08/2020 đến ngày 20/...
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-3731) (10/07)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe cần trục  bánh xích biển số xe 50XA-3731 có số máy: 50X16 0155, số khung: GS13496 của Công ty TNHH MTV TM XD TS THIÊN SƠN, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký) Công ty TNHH MTV TM XD TS THIÊN SƠN đã đăng tin thông báo công khai trên báo mua và bán từ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web