Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-3731) (10/07)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe cần trục  bánh xích biển số xe 50XA-3731 có số máy: 50X16 0155, số khung: GS13496 của Công ty TNHH MTV TM XD TS THIÊN SƠN, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký) Công ty TNHH MTV TM XD TS THIÊN SƠN đã đăng tin thông báo công khai trên báo mua và bán từ...
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-0949) (24/06)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số cần trục bánh lốp biển số xe 50LA-0949 có số động cơ: 002524, số khung: K203-20465 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thy Anh, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký) Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thy Anh đã đăng tin thông b...
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-2004) (02/06)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe máy đào bánh xích biển số xe 50XA-2004 có số máy: B5926230559, số khung: BA83772 của Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN CÁT, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký) Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN CÁT đã đăng tin thông báo công khai trên báo Quân đội...
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-2179) (15/05)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe cấn trục bánh xích có số máy:8DC9-284806, số khung: 50X110013 của Công ty TNHH TM DV VT MINH MINH KHOA, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký) Công ty TNHH TM DV VT MINH MINH KHOA đã đăng tin thông báo công khai trên báo mua và bán từ ngày 05/05/2020 đến ngày ...
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-2989) (15/05)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số Xe cấn trục bánh lốp có số động cơ WD615.67A*05087060824*, số khung:LA9YCFDG25CACC305 của Công ty  TNHH MTV Long Phúc Sơn, hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc (mất Giấy chứng nhận đăng ký).Công ty  TNHH MTV Long Phúc Sơn đã đăng tin thông báo công khai trên báo mua và bán từ ngày 07/05/2020...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web