Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 (13/01)
      Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1278/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.    Đính kèm quyết định công khai.
Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 (13/01)
      Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 05/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 01 năm 2021 về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.  Đính kèm quyết định công khai.  
Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 (13/01)
      Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2152/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.    Đính kèm quyết định công khai.
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (13/01)
      Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 24/QĐ-QBTĐB ngày 25 tháng 12 năm 2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh.    Đính kèm quyết định công khai.
Công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (13/01)
    Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 25/QĐ-QBTĐB ngày 25 tháng 12 năm 2020 về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh.  Đính kèm quyết định công khai.  

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web