Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (09/07)
Chủ tịch Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 15/QĐ-QBTĐB ngày 25 tháng 6 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm Quyết định số 15/QĐ-QBTĐB.
Cử Công chức, giáo viên cơ sở đào tạo tham gia tập huấn sát hạch viên năm 2019 (29/03)
Ngày 05/3, Tổng cục đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch tổ chức tập huấn sát hạch viên năm 2019. Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cử 168 công chức thuộc Sở và giáo viên các cơ sở đào tạo đủ điều kiện thuộc TP.HCM  tham gia tập huấn sát hạch viên năm 2019. Danh sách 168 công chức, giáo viên
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên (21/02)
Sở giao thông vận tải ban hành Quyết định số 141B/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán  thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên. Đính kèm Quyết định số 141B/QĐ-SGTVT
Công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên (21/02)
Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 140B/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên. Đính kèm Quyết định số 140B/QĐ-SGTVT
Công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (20/02)
Chủ tịch Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 01/QĐ-QBTĐB ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm Quyết định số 01/QĐ-QBTĐB.

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web