Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên (25/01)
Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 256/QĐ-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2018 về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên. Đính kèm: Quyết định số 256/QĐ-SGTVT ngày 12/01/2018.
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên (25/01)
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên. Đính kèm Quyết định công khai số 254/QĐ-SGTVT ngày 12/01/2018
Thông báo công khai dự toán Quỹ bảo trì đường bộ năm 2017 (02/10)
Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai dự toán Quỹ bảo trì đường bộ năm 2017 Đính kèm file: thông báo số 39/TB-QBTĐB ngay 26/9/2017
Thông báo công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở (28/02)
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở. Đính kèm file: Thông báo công khai                            Phụ lục công khai
Thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực chi hoạt động thường xuyên (16/02)
  Sở Giao thông vận tải thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực chi hoạt động thường xuyên Đính kèm file: Thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017                      Phụ lục công khai - biểu số 1a                      Phụ lục công khai - biểu số 1b

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web