Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên (21/02)
Sở giao thông vận tải ban hành Quyết định số 141B/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán  thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên. Đính kèm Quyết định số 141B/QĐ-SGTVT
Công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên (21/02)
Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 140B/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên. Đính kèm Quyết định số 140B/QĐ-SGTVT
Công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (20/02)
Chủ tịch Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 01/QĐ-QBTĐB ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm Quyết định số 01/QĐ-QBTĐB.
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (20/07)
Chủ tịch Quỹ bảo trì đường bộ thành phố  Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 22/QĐ-QBTĐB ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố  Hồ Chí Minh.  Đính kèm Quyết định số 22/QĐ-QBTĐB
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh (20/07)
Chủ tịch Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 23/QĐ-QBTĐB ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm file:  Quyết định số 23/QĐ-QBTĐB

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web