Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực chi hoạt động thường xuyên (16/02)
  Sở Giao thông vận tải thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực chi hoạt động thường xuyên Đính kèm file: Thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017                      Phụ lục công khai - biểu số 1a                      Phụ lục công khai - biểu số 1b
Thông báo công khai dự toán Quỹ bảo trì đường bộ năm 2016 (16/02)
  Quỹ Bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai dự toán năm 2016 Đính kèm file: Thông báo công khai dự toán Quỹ bảo trì đường bộ năm 2016                      Phụ lục công khai dự toán Quỹ bảo trì đường bộ năm 2016 -biểu số 1
Thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính và trợ giá xe buýt (10/02)
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính và trợ giá xe buýt.   Tải file đính kèm: Thông báo công khai dự toán chi NSNN năm 2016                               Phụ lục công khai - Biểu số 1.
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-2587) (30/09)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số xe lu ba bánh thép có số máy: D6BT2043492-C, số khung: EA0510685 của CÔNG TY CP XD DV TM PVT TÂN TIẾN , hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc. CÔNG TY CP XD DV TM PVT TÂN TIẾN đã đăng tin thông báo công khai trên báo Quân đội nhân dân từ ngày 20/08/2015 đến ngày 29/08/2015, đến nay đã hơn 7 ngày kể từ ngày thông bá...
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-2593) (30/09)
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số xe lu ba bánh thép có số máy: 6D16-415984, số khung: R250-1087 của CTY CP XÂY DỰNG HOÀNG GIA PHÚ , hồ sơ xe không có chứng từ nguồn gốc. CTY CP XÂY DỰNG HOÀNG GIA PHÚ đã đăng tin thông báo công khai trên báo Quân đội nhân dân từ ngày 28/08/2015 đến ngày 05/09/2015, đến nay đã hơn 7 ngày kể từ ngày thông báo công k...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web