Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ủy quyền cung cấp thông tin báo Pháp luật (02/02)
Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị cung cấp thông tin của phóng viên báo Pháp luật liên quan đến việc di dời cụm cảng Trường Thọ, Phước Long, quận Thủ Đức. Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngày 02/2,...
Ủy quyền cung cấp thông tin Kênh VOV Giao thông Quốc gia (19/01)
Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị cung cấp thông tin của của Kênh VOV Giao thông Quốc gia về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại bến thủy du lịch. Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngày 18/...
Ủy quyền cung cấp thông tin Đài TNND TP.HCM (19/01)
Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị cung cấp thông tin của của phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM về tiến độ thi công xây dựng cầu bộ hành trên địa bàn TP.HCM. Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo ch...
Ủy quyền cung cấp thông tin Đài TNND TP.HCM (19/01)
Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị cung cấp thông tin của của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM liên quan đến các công trình giao thông hiệu quả trong năm 2017 và những sáng kiến cải thiện giao thông trong năm 2018. Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy c...
Ủy quyền cung cấp thông tin TTTHVN tại TP.HCM (19/01)
Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị cung cấp thông tin của của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM về việc hỗ trợ phóng viên thực hiện chương trình liên quan đến khí thải xe cơ giới tại TP.HCM. Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngô...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web