Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khu Quản lý đường thủy nội địa tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề về Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong thi hành nhiệm vụ (19/10)
Công sở - là nơi công chức, viên chức làm việc, là nơi các cơ quan, ban ngành, đơn vị hành chính, sự nghiệp, công ty, xí nghiệp… đứng chân. Nói rộng ra, thì công sở là nơi một cơ quan có chứng chỉ pháp nhân, mà ở đó công chức, viên chức đến để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Do vậy, công sở luôn có những quy chế, quy định riêng nhằm để mọi ngưòi tuân thủ, thực hiện, tạo nên sự ...
TP.HCM đình chỉ hoạt động 8 bến thủy nội địa (11/10)
8 bến thủy nội địa tại TP.HCM bị đình chỉ hoạt động do đã hết hạn giấy phép, không còn nhu cầu hoạt động.
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/ 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (26/09)
      Ngày 19 tháng 9 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.     Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (20/09)
  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 07 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Thông tư số 64/2018/TT-BTC gồm 4 điều, cụ thể: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài ...
TP.HCM xử lý nghiêm tiêu cực trong thi sát hạch lái xe (12/09)
Sở GTVT TP.HCM đề nghị các trung tâm sát hạch thực hiện nghiêm đào tạo lái xe theo quy định của Bộ GTVT.

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web