Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (21/03)
Ngày 8 tháng 3 năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 ...
Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. (21/03)
Vừa qua, ngày 26 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này hướng dẫn: Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư...
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (21/03)
  Nhằm kịp thời tổ chức và triển khai có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, ngày 14 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chín...
Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (21/03)
  Ngày 28 tháng 02 năm 2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT quy định Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.Theo Thông tư này, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp v...
Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tiếp đoàn nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore (17/03)
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, sáng ngày 07/3/2017, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn rất vinh dự được đón tiếp đoàn nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore do ông Mah Bow Tan, nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore làm Trưởng đoàn.

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web