Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung nguồn lực có chất lượng, củng cố tổ chức pháp chế và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (01/10)
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ thị tổ chức việc quán triệt nội dung của hai Pháp lệnh : Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Đại hội hợp nhất giữa Hợp tác xã vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn và Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam (20/07)
Ngày 16/8/2012, tại hội trường Uỷ ban nhân dân phường Bình An, Hợp tác xã vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn và Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam đã tổ chức đại hội hợp nhất giữa 2 Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2003, tham dự đại hội có đại diện Sở Giao thông vận tải, Liên minh Hợp tác xã, Uỷ ban nhân dân Quận 2, Hợp tác xã vận tải hàng hoá hành khách và du lịch số 15 và 280/301 xã viên 2 Hợp tác xã dự kiến hợp nhất, đã được Sở Giao thông vận tải thống nhất về chủ trương tại Công văn số 12317/SGTVT-VTĐB ngày 14/8/2012.
Đại hội xã viên Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 (20/07)
Ngày 17/7/2012, Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 đã tổ chức đại hội xã viên bất thường năm 2012 để lấy ý kiến xã viên về việc tổ chức hợp nhất 3 Hợp tác xã, theo nguyện vọng của 3 Hợp tác xã: Hợp tác xã vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn, Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam và Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 và đã được Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Công văn số 6567/SGTVT-VTĐB ngày 18/5/2012 về việc triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp vận tải xe buýt năm 2012.
Đại hội xã viên Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam (20/07)
Ngày 14/7/2012, Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam tổ chức đại hội thường niên năm 2012 và tổ chức lấy ý kiến xã viên về việc tổ chức hợp nhất 3 Hợp tác xã, theo nguyện vọng của 3 Hợp tác xã: Hợp tác xã vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn, Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam và Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 và đã được Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Công văn số 6567/SGTVT-VTĐB ngày 18/5/2012 về việc triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp vận tải xe buýt năm 2012.
Về kế hoạch tái cấu trúc các đơn vị vận tải xe buýt năm 2012 (29/02)

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web