Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội xã viên Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 (20/07)
Ngày 17/7/2012, Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 đã tổ chức đại hội xã viên bất thường năm 2012 để lấy ý kiến xã viên về việc tổ chức hợp nhất 3 Hợp tác xã, theo nguyện vọng của 3 Hợp tác xã: Hợp tác xã vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn, Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam và Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 và đã được Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Công văn số 6567/SGTVT-VTĐB ngày 18/5/2012 về việc triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp vận tải xe buýt năm 2012.
Đại hội xã viên Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam (20/07)
Ngày 14/7/2012, Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam tổ chức đại hội thường niên năm 2012 và tổ chức lấy ý kiến xã viên về việc tổ chức hợp nhất 3 Hợp tác xã, theo nguyện vọng của 3 Hợp tác xã: Hợp tác xã vận tải Bà Chiểu-Chợ Lớn, Hợp tác xã vận tải và du lịch Phương Nam và Hợp tác xã vận tải hành khách hàng hoá và du lịch số 15 và đã được Sở Giao thông vận tải thống nhất tại Công văn số 6567/SGTVT-VTĐB ngày 18/5/2012 về việc triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp vận tải xe buýt năm 2012.
Về kế hoạch tái cấu trúc các đơn vị vận tải xe buýt năm 2012 (29/02)

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GTVT 2010 (04/03)

Thêm một viên gạch cho Hợp tác xã vận tải 19/5 (12/02)

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web