Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Vận tải đường bộ

June 12
Chấn chỉnh tình trạng các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng không gắn phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định
June 12
Chấn chỉnh, nhắc nhở phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô (Tháng 6/2019)
June 12
Sở GTVT TP.HCM phối hợp Sở GTVT các tỉnh xử lý phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô (Tháng 6/2019)
June 06
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Giấy phép) không thời hạn đối với một số đơn vị kinh doanh vận tải
May 29
Sở GTVT TP.HCM xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” của phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
May 29
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách  phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
May 27
Chấn chỉnh, nhắc nhở phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô (Tháng 5/2019)
May 27
Sở GTVT TP.HCM phối hợp Sở GTVT các tỉnh, thành phố xử lý phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô (Tháng 5/2019)
May 16
Sở GTVT TP.HCM triển khai thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng
May 16
Sở GTVT TP.HCM xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” của các phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
1 - 10Next