Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Vận tải đường bộ

October 08
Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Ngã Tư Ga) - tỉnh Đắk Lắk (Bến xe Cư Kuin) và ngược lại thành công
October 08
Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Ngã Tư Ga) - tỉnh Hải Dương (Bến xe Phía Đông TP. Chí Linh) thành công
October 04
Thông báo niêm yết danh sách các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo Danh mục công bố của Bộ Giao thông vận tải và biểu đồ chạy xe tại các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
October 03
Thông báo đơn vị vận tải đăng ký ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách 03/10/2019
October 03
Thông báo cấp lại đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-3433)
October 01
Xác nhận biểu trưng Logo của Công ty Cổ phần vận tải Lan Thanh - Chi nhánh TPHCM
October 01
Xác nhận biểu trưng Logo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
October 01
Xác nhận biểu trưng Logo của Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist
September 30
Thu hồi phù hiệu các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm tốc độ.
September 26
Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe An Sương) - tỉnh Gia Lai (Bến xe Đức Long) và ngược lại thành công
1 - 10Next