Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Giao thông thủy

May 21
Lún nứt đường Bến Bình Đông trên tuyến Tàu Hũ tại khu vực trước kho 277
May 02
Thông báo hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến Kênh Tẻ (khu vực cầu Kênh Tẻ), quận 4 - quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
April 23
Kế hoạch phối hợp kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố
April 07
Thông báo hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến Kênh Tẻ (khu vực cầu Kênh Tẻ), quận 4 - quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
March 07
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông  trên tuyến rạch Bà Tàng - Cầu Sập
March 04
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông  trên tuyến rạch Rộp
February 21
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông thủy, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực các công trình Cống kiểm soát triều.
February 21
Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa
January 11
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông  trên tuyến rạch Tôm - sông Phước Kiểng
January 02
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông  trên tuyến sông Sài Gòn
1 - 10Next