Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Giao thông thủy

January 06
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông qua sông Sài Gòn khu vực phường 27, phường 28, quận Bình Thạnh
January 04
Khánh thành phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu
December 18
Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chạy trước Tết Dương lịch
December 16
Thông báo điều chỉnh lưu thông qua luồng đường thủy nội địa (luồng chính) trên kênh Tẻ khu vực công trình cống kiểm soát triều Tân Thuận
November 06
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến kênh kênh Đôi
October 09
Thí điểm công tác thu gom rác, lục bình trên tuyến sông Vàm Thuật - Tham Lương
October 05
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông qua  rạch Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9
October 01
Thông báo hạn chế các phương tiện giao thông thủy lưu thông  trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
September 29
11 bến thủy nội địa sẽ được xây dựng ở TP.HCM
1 - 10Next