Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Giao th��ng b���

September 24
TP.HCM lấy ý kiến về việc đi lại và ra vào TP sau ngày 1-10
September 20
Dồn sức cho lưu thông sau giãn cách
September 14
TP.HCM mở rộng luồng xanh hàng hóa
September 13
Xe 'luồng xanh' từ các tỉnh được đi qua/đi vào TP.HCM theo lộ trình nào?
September 08
Triển khai Đề án “Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” năm 2021 - 2022
August 25
DANH MỤC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAO THÔNG, CẤP GIẤY NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN
August 16
Gia hạn các giấy nhận diện (có mã QR) - luồng xanh
August 05
Cấp giấy nhận diện (có mã QR) lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16-CT/TTg
August 02
Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cấp giấy nhận diện (có mã QR)-luồng xanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
August 02
Thực hiện công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hoá.
1 - 10Next