Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Giao thông bộ

October 19
Triển khai Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách để chủ động trong công tác phòng, chống  thiên tai và TKCN năm 2020-2025 của Bộ Giao thông vận tải
October 19
Chấn chỉnh đơn vị thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác
September 28
Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác  quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn thành phố
September 28
Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
September 21
Điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Tô Ngọc Vân, Quận 12
September 21
Triển khai Kế hoạch số 3236/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố
September 21
Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các công trình cầu đường bộ
September 21
Bảo đảm an toàn giao thông trên một số tuyến đường, khu vực thuộc địa bàn quận Gò Vấp
September 21
Giải quyết tình trạng xe ô tô khách, ô tô tải dừng đỗ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường, khu vực trên địa bàn Quận 12
September 21
Chấn chỉnh công tác thi công mở hầm cáp viễn thông trên địa bàn quận Tân Bình, quận Tân Phú
1 - 10Next