Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : K�� khai gi�� c�����c v���n t���i b���ng xe �� t��

June 16
Tiếp nhận hồ sơ kê khai  giá cước vận tải đường bộ trên tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
June 16
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ trên tuyến mới từ bến xe Miền Đông đi Buôn Hồ và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
June 16
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ trên tuyến mới từ bến xe Miền Đông đi Phan Rí - Liên Hương và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và Du lịch Đông Bắc
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại của công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Giang và ngược lại của công ty TNHH vận tải du lịch Tuấn Nga
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai  giá cước vận tải đường bộ trên  tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Yên và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kiên Giang và ngược lại của công ty TNHH vận tải du lịch Tuấn Nga
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà lạt và ngược lại của công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
May 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai  giá cước vận tải đường bộ trên  tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
April 26
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ trên các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi  Lâm Đồng và ngược lại trong dịp lễ 30/4 và 1/5 của Hợp tác xã vận tải và du lịch Cửu Long
1 - 10Next