Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô

July 21
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới  từ bến xe Ngã tư Ga đi bến xe Krong Năng và ngược lại của Hợp tác xã liên tỉnh Du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
July 21
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới từ bến xe An Sương đi bến xe Buôn Hồ và ngược lại của Hợp tác xã xe du lịch và vận tải Thiên Phúc
July 21
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ  từ bến xe Miền Đông đi Vũng Tàu và ngược lại của Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
May 14
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ tuyến cố định từ bến xe Miền Tây đến bến xe Đà Lạt và ngược lại của công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
May 14
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới từ bến xe Miền Đông đi bến xe Quy Nhơn và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch và Dịch vụ Thống Nhất
May 14
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải hành khách bằng xe Taxi của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
May 14
Về việc tăng giá vé của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines
March 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Hồ và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Miền Đông
March 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ cho loại xe mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đức Long và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Đông Bắc
March 24
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ cho loại xe mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch và dịch vụ Thống Nhất
1 - 10Next