Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô

April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Ninh Thuận và ngược lại của công ty TNHH Vận tải Phước Thiện
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và ngược lại của công ty TNHH Vận tải và Thương mại An Thiên Phúc
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, miền Trung của công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Buslines
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kiêng Giang của công ty TNHH vận tải du lịch Tuấn Nga
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ  tuyến từ  thành phố Hồ Chí Minh đến bến xe Ninh Hòa và ngược lại của Doanh nghiệp tư nhân C.L.C Minh Dũng
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ chiều từ bến xe Miền Đông đến Krongpa, An Khê, K'Bang của Doanh nghiệp tư nhân Cô Hai
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên của công ty TNHH Việt Tân Phát
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ tuyến cố định của hợp tác xã vận tải dịch vụ du lịch Sài Gòn
April 23
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ  của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Miền Đông
April 22
Tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải đường bộ tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Ninh Thuận của Doanh Nghiệp tư nhân Liên Thành
1 - 10Next