Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô

October 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Nông và ngược lại của Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Miền Đông
October 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến  từ bến xe Miền Đông  mới đi bến xe các tỉnh  của Hợp tác xã xe Khách Trung Nam
October 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ loại xe mới  từ bến xe Miền Đông đi Nha Trang và ngược lại của công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabuslines
October 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ tuyến  từ bến xe Miền Đông đi Đà Lạt và ngược lại của Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
September 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hòa Bình, Khánh Hòa và ngược lại của Hợp tác xã xe du lịch và vận tải Thiên Phúc
September 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá cước vận tải đường bộ tuyến cố định từ bến xe Miền Tây đến bến xe liên tỉnh Đà Lạt và ngược lại của công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines
September 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới từ bến xe Miền Đông đi bến xe Kbang và ngược lại của doanh nghiệp tư nhân Cô Hai
September 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giảm giá cước vận tải đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Kiên Giang và ngược lại của Công ty TNHH vận tải du lịch Tuấn Nga
September 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến mới từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đăk Lắk và ngược lại của Công ty cổ phần Đại Hoàng Thủy
September 15
Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải đường bộ tuyến xe buýt không trợ giá số 621 (bến xe Chợ Lớn - bến xe Tân Trụ) của công ty cổ phần Vận tải thành phố Hồ Chí Minh
1 - 10Next