Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Tuyển dụng công chức

July 22
Tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019
June 27
Thông Báo tuyển dụng viên chức
June 27
Thông báo tuyển dụng viên chức
May 21
Tuyển dụng viên chức
May 17
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018
February 05
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
December 08
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2015 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
September 25
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015
April 22
Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường
March 30
Điều động công chức
1 - 10Next