Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Tuyển dụng công chức

December 02
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công Thành phố năm 2019
November 15
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức Thành phố năm 2019
July 22
Tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019
June 27
Thông Báo tuyển dụng viên chức
June 27
Thông báo tuyển dụng viên chức
May 21
Tuyển dụng viên chức
May 17
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018
February 05
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
December 08
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2015 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
September 25
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015
1 - 10Next