Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : C��ng khai

September 17
Công bố danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải tháng 8 năm 2021
September 17
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tháng 8
August 17
Công bố danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải tháng 7 năm 2021
August 17
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  đối với 15 đơn vị do không kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng
June 15
Hướng dẫn vận chuyển hàng hóa, phòng chống dịch tỉnh Bắc Ninh
June 15
Hướng dẫn vận chuyển hàng hóa, phòng chống dịch tỉnh Bình Định
June 15
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tháng 5-2021
June 15
Công bố danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải tháng 5 năm 2021
May 17
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-3969)
May 14
Công bố danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận tải tháng 4 năm 2021
1 - 10Next