Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Ủy quyền phát ngôn báo chí

October 14
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Kênh VOV Giao thông
September 08
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Trung tâm VTC Miền Nam – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
July 28
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Đài Truyền hình KTS - VTC
May 29
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Tạp chí Đời sống & Pháp luật
May 29
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin báo Phụ nữ
May 19
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Kênh VOV Giao thông
May 07
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin TTTT Đài TH TPHCM
April 21
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Truyền hình Công an Nhân dân
March 26
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Kênh VOV Giao thông
March 10
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Báo Nông thôn ngày nay
1 - 10Next