Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Ủy quyền phát ngôn báo chí

November 01
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin TTTT VTV24 – Đài Truyền hình Việt Nam
October 31
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Tạp chí điện tử Môi trường và cuộc sống
October 28
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin TTTHVN tại TPHCM
October 23
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Kênh VOV Giao thông
October 22
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Báo Đầu tư
October 22
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Báo Nhân dân
October 15
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin TTTT Đài TH TP.HCM
October 08
Ủy quyền cung cấp thông tin Báo Giao thông
September 19
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Kênh VOV Giao thông
September 19
Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin Trung tâm Tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam
1 - 10Next