Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Ủy quyền phát ngôn báo chí

January 04
Ủy quyền cung cấp thông tin Báo Công an
January 04
Ủy quyền cung cấp thông tin Báo Thời đại
December 06
Ủy quyền cung cấp thông tin Báo Đời sống & Pháp luật
December 05
Ủy quyền cung cấp thông tin TTTHVN tại TP.HCM
December 04
Ủy quyền cung cấp tông tin TTTT Đài Truyền hình TP.HCM
November 30
Ủy quyền cung cấp thông tin TTTHVN tại TP.HCM
November 22
Ủy quyền cung cấp thông tin Báo Đời sống & Pháp luật
November 14
Ủy quyền cung cấp thông tin báo Người tiêu dùng
November 14
Ủy quyền cung cấp thông tin báo Công an
November 14
Ủy quyền cung cấp thông tin Đài TNND TP.HCM
1 - 10Next