Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Kh���i Tham m��u t���ng h���p

February 03
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC PHỤC VỤ LỄ, TẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
January 24
Ngành Giao thông TP.HCM hoàn thành nhiều mục tiêu trong năm 2018
October 08
Hợp tác giữa Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020
October 05
Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 trong tháng cuối năm 2018
August 22
Công khai dự toán Quỹ bảo trì đường bộ năm 2016
August 03
Công khai dự toán điều chỉnh chi ngân sách nhà nước năm 2016
August 01
Phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Nam Hòa, quận 9
July 19
Không phát hành thư mời bằng giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước
July 04
Hướng dẫn về việc thực hiện trích lập và sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp của Thành phố năm 2016
June 17
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở GTVT
1 - 10Next