Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Các hoạt động khác

June 11
Bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn
June 06
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu
May 24
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
May 24
Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
May 24
Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
May 24
Nghị định Số: 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
May 17
Chuyển giao 409 dự án của Sở GTVT TP.HCM qua Ban quản lý dự án Giao thông
May 09
TP.HCM ra mắt dự án bến xe không khói thuốc
May 07
Cháy nhà kho thuê để lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đơn vị trực thuộc Sở GTVT
May 03
Sở GTVT bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị thuộc Sở
1 - 10Next