Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Khối kinh tế tập thể

July 06
Đại hội thành viên Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Thủ Đức
February 26
Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới
December 31
Đại hội HTX vận tải hành khách hàng hóa và du lịch số 15 (2015-2020)
January 25
Đại hội thường niên Hợp tác xã vận tải số 28
October 31
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị
July 02
Đại hội Liên hiệp HTX vận tải thành phố
May 24
Luật hợp tác xã năm 2012
May 17
Đại hội tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hợp tác xã vận tải và du lịch Thanh Sơn
April 02
Đại hội xã viên Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Tâm nhiệm kỳ năm 2008-2012 và phương hướng nhiệm kỳ 2013-2017
March 11
Đại hội xã viên HTX vận tải xe buýt Quyết Thắng nhiệm kỳ 2008-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2013-2017
1 - 10Next