Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng câo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (06/02)
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng câo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượn...
Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp (22/01)
Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Văn bản số 475/BGTVT-CQLXD về việc "Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp".   Theo Văn bản, hiện nay, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và c...
Thông tư 72/2017/TT- BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng (15/01)
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc xử lý, trấm lấp giếng không sử dụng. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định về xử lý, trám lấp các loại giếng khoan, lỗ khoan, giếng đào sau khi sử dụng xong hoặc bị hỏng (sau đây gọi tắt là giếng không sử dụng) trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa ...
Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng... (15/01)
Ngày 27 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Nghị định này quy định về hành vi vi...
Quyết định 2076/QĐ-Ttg v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (27/12)
Ngày 22/12/2017, Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau: Mục tiêu phát triển: - Phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một vùng đô thị lớn phát triển năng động và bền vững; có vai trò, vị thế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và hướng tới quốc tế. - Phát triển vùng T...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web