Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tạm ngưng nước một số khu vực Quận 6, 8 (18/04)
Nhằm phối hợp, thực hiện xử lý giao cắt di dời ống cấp nước D800 tại giao lộ Bình Tiên - Phan Văn Khỏe phục vụ cho công trình xây dựng cống thoát nước chống ngập nước đường Phan Văn Khỏe, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tiến hành tạm ngưng cấp nước một số khu vực. Thời gian tạm ngưng cấp nước: 22h00 ngày 21/4/2018 đến 05h00 ngày 22/4/2018. Khu vực tạm ngưng cấp nước: + Quận 6: các phường 1, ...
Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình cấp thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (11/04)
  Nhằm triển khai công tác quản lý chất lượng công trình cấp thoát nước theo các quy định hiện hành và thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình cấp thoát nước thuộc trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, ngày 28 tháng 3 năm 2018, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch 1394/KH-SGTVT về Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình cấp thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh...
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng câo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (06/02)
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng câo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượn...
Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp (22/01)
Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Văn bản số 475/BGTVT-CQLXD về việc "Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp".   Theo Văn bản, hiện nay, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và c...
Thông tư 72/2017/TT- BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng (15/01)
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc xử lý, trấm lấp giếng không sử dụng. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định về xử lý, trám lấp các loại giếng khoan, lỗ khoan, giếng đào sau khi sử dụng xong hoặc bị hỏng (sau đây gọi tắt là giếng không sử dụng) trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web