Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - Tài liệu tham khảo ngành GTVTThứ 4, Ngày 10/04/2013, 14:55

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT NĂM 2012 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong năm 2012, Hội đồng xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Sở GTVT đã chọn ra được 48/64 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp nâng cao hiệu quả và được Sở Giao thông vận tải công nhận là sáng kiến cải tiến kỹ thuật của năm 2012 tại Quyết định số 1905/SGTVT-QĐ ngày 03 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 4316/SGTVT-QĐ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Sở Giao thông vận tải.

Trong năm 2012, Hội đồng xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Sở GTVT đã chọn ra được 48/64 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp nâng cao hiệu quả và được Sở Giao thông vận tải công nhận là sáng kiến cải tiến kỹ thuật của năm 2012 tại Quyết định số 1905/SGTVT-QĐ ngày 03 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 4316/SGTVT-QĐ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Sở Giao thông vận tải.
Hội đồng tiếp tục có nhiều đổi mới trong việc xét, chọn các đề tài; ngoài các quy định xét, chọn theo trình tự như những năm trước, Hội đồng đã bổ sung thêm một số tiêu chí quy định nhằm khuyến khích các tổ chức, nhóm và cá nhân trong việc nghiên cứu, thực hiện các sáng kiến, cụ thể như:
1)-Phân loại sáng kiến khi được công nhận: khi xét, công nhận các đề tài sáng kiến, Hội đồng xét, công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Sở GTVT sẽ phân loại các đề tài theo nhóm như sau:
-Nhóm đề tài thuộc sáng kiến cải tiến kỹ thuật: là những đề tài đạt theo quy định, có tính mới về mặt kỹ thuật, giải pháp và có tính sáng tạo cao chưa được thực hiện và khi được thông qua sẽ được áp dụng rộng rãi trong ngành GTVT.
-Nhóm đề tài sáng kiến thuộc giải pháp cải tiến lề lối làm việc: là những đề tài có áp dụng công nghệ mới, các giải pháp công tác và cải tiến qui trình quản lý, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động tại các đơn vị.
2)-Quy định nguồn kinh phí và mức hỗ trợ khi đề tài được Hội đồng công nhận:
-Nguồn kinh phí hỗ trợ: các đơn vị sử dụng nguồn chi phúc lợi (hoặc quỹ khen thưởng) để hỗ trợ các tác giả của đề tài sáng kiến khi được Hội đồng Sở hoặc Hội đồng đơn vị công nhận;
-Mức hỗ trợ: Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ cho các tác giả của những đề tài sáng kiến khi được các Hội đồng công nhận với mức hỗ trợ hợp lý nằm trong khả năng cân đối của đơn vị và đảm bảo khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức tham gia nghiên cứu hiến kế.
3)-Thời gian báo cáo sáng kiến: Sở GTVT sẽ tổ chức xét sáng kiến 02 đợt/năm (cụ thể vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm); do vậy yêu cầu Hội đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp đơn vị sớm tổ chức xét, công nhận cho cá nhân (nhóm) và gửi đề xuất về Hội đồng xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Sở GTVT trước ngày 15/4 và trước ngày 15/10 hàng năm.
Để thuận tiện cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong ngành giao thông vận tải nói chung và các bạn đọc nói riêng khi quan tâm đến các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Sở GTVT năm 2012, trong các bài viết tiếp theo Sở GTVT sẽ tiếp tục thông tin chi tiết lần lượt các đề tài sáng kiến đã được Sở GTVT công nhận trong năm 2012 ở các chuyên đề chuyên mục Sáng kiến cải tiến kỹ thuật./.

Quyết định Công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2012 (đợt 1)
Quyết định Công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2012 (đợt 2)


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web