Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực giao thông đường thủyThứ 5, Ngày 22/08/2019, 10:35

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Trung tâm Quản lý Đường thủy (Địa chỉ: 314 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời gian nhận, trả hồ sơ:

Các ngày từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần:

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

+ Sáng thứ bảy từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Trung tâm Quản lý Đường thủy tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Trung tâm Quản lý Đường thủy hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác tại Sở Giao thông vận tải.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 7 - Phụ lục I Thông tư 75/2014/TT-BGTVT);

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

- Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điểm c, Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Trung tâm Quản lý Đường thủy

 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 7- Phụ lục I).

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (Mẫu số 3 - Phụ lục I).

h) Phí, lệ phí: 70.000 đồng/1 lần cấp (theo quy định tại mục 4 Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Đường thủy nội địa Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 1 - Phụ lục I) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

              - Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về Lĩnh vực Đường thủy Nội địa và Đường sắt.

             Biểu mẫu

 

 


Số lượt người xem: 70 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web