Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xeThứ 2, Ngày 13/01/2020, 23:20

Hội nghị triển khai công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2020

Hòa trong không khí chào đón năm mới với nhiều niềm vui sự phấn khởi của nhân dân cả nước, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2020. Chủ trì hội nghị Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở và hiện diện đông đủ đại biểu của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị
Đánh giá, nhìn nhận về công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trong năm 2019, Ông Ngô Đình Quang - Trưởng phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đã thông qua báo cáo tổng kết với nội dung chi tiết cụ thể, rõ ràng.
Về công tác quản lý đào tạo lái xe, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 73 cơ sở đào tạo lái xe với tổng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô là 66.208 học viên các hạng, tăng 01 cơ sở đào tạo so với cùng kỳ năm 2018. Trong năm 2019, Sở Giao thông vận tải thực hiện 07 lần điều chỉnh tăng lưu lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo lái xe thông qua các kỳ kiểm tra cấp mới, cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.  Giấy phép xe tập lái được cấp là 8.546, tăng 3,8% so với năm 2018, trong đó cấp bổ sung 957 Giấy phép xe tập lái, cấp lại 7.589 giấy phép xe tập lái, tổ chức 05 kỳ kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp mới: 633 Giấy chứng nhận. Sở Giao thông vận tải cũng tiến hành tiếp nhận hồ sơ, cấp lại 69 Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Tổng số đã cấp là 702 Giấy chứng nhận, giảm 13.5% so với số lượng đã cấp cùng kỳ năm 2018.
Về công tác quản lý sát hạch, tính đến hết năm 2019, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 23 Trung tâm sát hạch lái xe bao gồm: 03 Trung tâm sát hạch loại 1, 07 Trung tâm sát hạch loại 2,  13 Trung tâm sát hạch loại 3. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức: 2.819 kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe (ô tô: 1.271, mô tô: 1.548), giảm 11.5% so với cùng kỳ năm 2018.
Số lượng thí sinh tham dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe: 482.505 thí sinh, trong đó số lượng thí sinh tham dự sát hạch mô tô là 271.718 học viên, ô tô là 210.787 học viên, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018.
Kết quả sát hạch năm 2019: số thí sinh đạt sát hạch và được cấp Giấy phép lái xe là 351.768 học viên, trong đó số lượng thí sinh đạt sát hạch và được cấp Giấy phép lái xe mô tô là 213.538 học viên, ô tô là 138.230 học viên, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018. Tỉ lệ đậu là trung bình là 72,1%, giảm 8.9% so với năm 2018 (trong đó tỉ lệ đạt Giấy phép lái xe mô tô là 78.59%, Giấy phép lái xe ô tô là 65.58%).
 Về công tác quản lý, cấp giấy phép lái xe: Trong năm 2019, cấp mới, cấp lại tổng cộng 517.315 Giấy phép lái xe các loại, giảm 3.34% so với năm 2018. Trong đó, cấp mới 362.454 giấy phép lái xe, bao gồm: Giấy phép lái xe mô tô: 221.677 giấy phép lái xe, Giấy phép lái xe ô tô: 140.777 giấy phép lái xe. Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại 05 cơ sở cấp đổi giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý, phối hợp Bưu điện Thành phố tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại 03 Bưu cục. Trong năm 2019, cấp đổi 154.961 giấy phép lái xe, bao gồm: Giấy phép lái xe mô tô: 75.858 giấy phép lái xe, Giấy phép lái xe ô tô: 79.003 giấy phép lái xe. Thực hiện cấp đổi 10.727 giấy phép lái xe từ Giấy phép lái xe do nước ngoài cấp. Trong năm 2019, thực hiện cấp 1.920 giấy phép lái xe quốc tế, tăng 22.68% so với cùng kỳ năm 2018 (cấp 1.565 Giấy phép).
 
Ông Ngô Đình Quang – Trưởng phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe
thông qua báo cáo tổng kết công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2019

Năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý đào tạo lái xe, đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo lái xe, có thể kể đến như: việc yêu cầu cơ sở đào tạo đảm bảo tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe theo quy định, chấn chỉnh công tác tuyển dụng, tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lưu lượng đào tạo lái xe ô tô, thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ của học viên tham dự tập huấn Giáo viên dạy thực hành lái xe.... Qua đó đã từng bước chấn chỉnh công tác đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe trên địa bàn. Đối với các cơ sở đào tạo lái xe có vi phạm, Sở Giao thông vận tải đã nghiêm khắc nhắc nhở và xử lý bằng hình thức cảnh cáo 07 cơ sở đào tạo lái xe.
Trong công tác quản lý sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải đã tăng cường các giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức sát hạch, đảm bảo trật tự, ổn định trong các kỳ sát hạch lái xe, duy trì và tăng cường tính chính xác của kết quả sát hạch, điển hình: triển khai lắp đặt camera giám sát trực tuyến phòng sát hạch lý thuyết, các vị trí sân sát hạch lái xe trong hình, Chấn chỉnh công tác thực hiện quy định về quản lý và sử dụng sát hạch viên, Triển khai đồng bộ việc lắp đặt hệ thống camera giám sát và thực hiện truyền dữ liệu theo mô hình chuẩn tại 09 Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2…Trong năm 2019, phát hiện và xử lý đối với 09 trường hợp gian lận trong thi cử. “Cấm học và thi giấy phép lái xe trong thời hạn 03 năm kể từ khi phát hiện vi phạm” đối với 07 trường hợp, và “Không công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch” đối với 02 trường hợp.
Trong công tác quản lý giấy phép lái xe, để giải quyết vấn đề Giấy phép lái xe không hợp pháp, với phương châm đảm bảo chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong quy định về cấp đổi Giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải đã tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe, tăng cường kiểm tra, xác minh, rà soát dữ liệu, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm. Bên cạnh đó, Sở cũng đặc biệt chú trọng trong việc rà soát giấy khám sức khỏe của người lái xe trong thành phần hồ sơ cấp đổi, phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng Giấy khám sức khỏe giả để thực hiện thủ tục đổi Giấy phép lái xe.
Thực hiện việc phối hợp xác minh giấy phép lái xe khi thụ lý hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố khác. Trong năm đã tiến hành thu hồi 25 Giấy phép lái xe đã cấp có nguồn gốc nước ngoài không hợp lệ, thu hồi 28 Giấy phép lái xe được cấp do sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, giấy khám sức khỏe giả, chưa đủ tuổi, sử dụng 02 giấy phép lái xe, phát hiện và thu giữ 43 Giấy phép lái xe không hợp lệ.
Tiếp tục tổ chức thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 – đăng ký đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại trang web: http://gplx-dichvucong.hochiminhcity.gov.vn; nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện nay, hệ thống máy chủ đặt tại Sở Giao thông vận tải có khả năng đáp ứng cho người dân kết nối, đăng ký thực hiện Dịch vụ công cấp độ 3 đổi Giấy phép lái xe mỗi ngày là 150 hồ sơ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
Trong năm 2019, Sở công bố và liên tục cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đăng ký học và thi lấy Giấy phép lái xe, không để tình trạng do người dân thiếu thông tin dẫn đến bị các đối tượng xấu lừa gạt thu lợi bất chính. Liên tục duy trì nhiều kênh thông tin tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của người dân trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe như: đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh 028-38350551, trang fanpage của Sở giao thông vận tải trên mạng xã hội Facebook, chuyên mục Hỏi đáp trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải.
Thực hiện Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông – 2019” số 863/KH-BGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm tuyên truyền an toàn giao thông bằng hình thức: Phát hành rộng rãi hơn 1.500 cuốn “Cẩm nang an toàn giao thông đường bộ” đến người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Cung cấp các video clip với nội dung phổ biến an toàn giao thông đường bộ chuyển giao cho các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe để tổ chức trình chiếu đến học viên học lái xe cũng như người dân đến liên hệ làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe. Đến nay, tất cả các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn Thành phố đều đã xây dựng kế hoạch và tổ chức trình chiếu các video clip nói trên.
Trên cơ sở phát huy thành tích đã đạt được, hạn chế và khắc phục những tồn tại trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2020: Tiếp tục tăng cường các giải pháp chấn chỉnh tồn tại, thiếu sót trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe; triển khai thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông” theo Quyết định 2782/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải; Thay đổi đột phá về tư duy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; Công tác chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, nhất quán, chủ động dự báo và giải quyết các khó khăn; Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý nhà nước của cán bộ công chức; Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe cũng như các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các quy định Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Tại Hội nghị, đại diện các cơ sở đào tạo đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng như việc đề nghị Sở có lộ trình cụ thể trong việc triển khai sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô, các quy định cụ thể, rõ ràng cho người khuyết tật khi dự sát hạch cấp giấy phép lái xe, việc nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của các sát hạch viên… qua đó tạo sự đồng thuận sẻ chia của doanh nghiệp.
Ông Ngô Đình Quang – Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thay mặt hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ sở đào tạo.
Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị chân thành cảm ơn sự hiện diện và đóng góp ý kiến của các cơ sở đào tạo, và xin hứa sẽ có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt, nâng cao hiệu quả, chất lượng toàn diện trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị.

 


Số lượt người xem: 619 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web