Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực vận tải đường bộ Thứ 2, Ngày 28/04/2014, 09:55

Thủ tục thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã mở tuyến và khai thác thử tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chưa có trong danh mục tuyến trước khi Quy hoạch mạng lưới tuyến được công bố trước ngày 31/12/2014

Thủ tục thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã mở tuyến và khai thác thử tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chưa có trong danh mục tuyến trước khi Quy hoạch mạng lưới tuyến được công bố trước ngày 31/12/2014. (Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT)

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+Tiêu chí thiết lập tuyến theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.

+Điều kiện về loại bến xe đã được Sở Giao thông vận tải công bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP.

+Ý kiến của Sở Giao thông vận tải đầu tuyến nơi đến quy định tại Tiết 2 Điểm c Khoản 6 Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT (Với quy định là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Sở  Giao thông vận tải được xin ý kiến phải có văn bản trả lời; hết thời hạn trên coi như đã đồng ý với việc mở tuyến, nhưng thời hạn này rất khó kiểm soát).

 

+ Sau khi Quy hoạch mạng lưới tuyến được công bố theo quy định trước ngày 31/12/2014, không áp dụng quy định mở tuyến mới theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.

 

- Thời gian nhận hồ sơ:

          +Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu:

Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00;

          +Thứ bảy: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ Theo Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT, bao gồm:

- Giấy đăng ký mở tuyến mới theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư 18/2013/TT-BGTVT;

- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư 18/2013/TT-BGTVT;

- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư 18/2013/TT-BGTVT.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (một bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, theo quy định tại Tiết 3 Điểm c Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.(63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

- Lệ phí : không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại phụ lục 10 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT;

+ Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.

+Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại phụ lục 9 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT;

 


Số lượt người xem: 178 Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web