Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Posts
 

 Posts

 

June, 2021

June 30
Thông báo thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trong thời gian giãn cách xã hội kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2021
June 23
Thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trường hợp hỏng,  mất hoặc nội dung cần thay đổi
June 23
Thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
June 23
Thủ tục hành chính Cấp lại, bổ sung giấy phép xe tập lái
June 23
Thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép xe tập lái
June 23
Thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
June 23
Thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe