Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Posts
 

 Posts

 

December, 2020

December 13
Thủ tục thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
December 06
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
December 03
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa