Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hướng dẫn công tác thoả thuận vị trí, hướng tuyến các công trình cấp-thoát nước (18/04)
Ngày 14/4/2014, Sở Giao thông vận tải đã ban hành công văn số 2424/SGTVT-CTN về công tác thỏa thuận vị trí, hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó quy định về thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện, thời gian thoả thuận và giải quyết như sau: I. Về thành phần hồ sơ thỏa thuận vị trí, hướng tuyến:           1. Công văn đề nghị thỏa thuận: nêu c...
Đấu nối cống nhánh thoát nước vào hệ thống thoát nước của thành phố (18/01)
I.Hồ sơ xin phép đấu nối: a-Đơn xin phép đấu nối có xác nhận của UBND phường (theo mẫu quy định) b-Phương án thi công (04 bộ) c-Bản tiến độ thi công ghi rõ thời gian khởi công và hoàn thành (04 bộ) d-Hồ sơ thiết kế do đơn vị có chức năng thực hiện, bao gồm: Họa đồ vị trí lắp đặt cống nhánh thoát nước vào hệ thống thoát nước thành phố (được thỏa thuận với Công ty Thoát nước Đô thị). ...
Thỏa thuận san lấp và xây dựng trên sông, kênh rạch đầm hồ (18/01)
I/ Điều kiện: 1- Đối với sông kênh rạch, đầm hồ công cộng có tên trong danh mục đã công bố: nghiêm cấm hành vi san lấp, xây dựng công trình trên đó. 2. Đối với sông, kênh rạch, đầm hồ không có tên trong danh mục thì được thực hiện 1 trong các hành vi sau đây:   - San lấp toàn bộ hoặc 1 phần sông, kênh, rạch, ...
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web