Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (17/08)
I. Điều kiện: Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. II. Hồ sơ : Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. III. Thời gian gi...
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (17/08)
I. Điều kiện: Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. II. Hồ sơ : -Đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe: Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựn...
Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo (17/08)
I. Điều kiện: 1.Giấy phép đào tạo lái xe ô tô được cấp lại khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo. 2. Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất về hệ thống phòng học chuyên môn; Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ; phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường; Phòng học kỹ thuật lái xe; Phòng học nghiệp vụ vận tải; Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa; Phòng đ...
Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trường hợp hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi (17/08)
I. Điều kiện: -Giấy phép đào tạo lái xe ô tô được cấp lại khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác. -Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống phòng học chuyên môn; Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ; phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường; Phòng học kỹ thuật lái xe; Phòng học nghiệp vụ vận tải; Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa; Phòng điề...
Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe (17/08)
I.Điều kiện: - Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng đào tạo nghề lái xe ô tô được thành lập theo quy định của pháp luật. - Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất về hệ thống phòng học chuyên môn; Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ; phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường; Phòng học kỹ thuật lái xe; Phòng học nghiệp vụ vận tải; Phòng học thực tập bảo...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web