Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (22/08)
  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Trung tâm Quản lý Đường thủy (Địa chỉ: 314 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). - Thời gian nhận, trả hồ sơ: Các ngày từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần...
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (22/08)
  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Trung tâm Quản lý Đường thủy (Địa chỉ: 314 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). - Thời gian nhận, trả hồ sơ: Các ngày từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần...
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. (22/08)
  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Trung tâm Quản lý Đường thủy (Địa chỉ: 314 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). - Thời gian nhận, trả hồ sơ: Các ngày từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần...
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. (22/08)
  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Trung tâm Quản lý Đường thủy (Địa chỉ: 314 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). - Thời gian nhận, trả hồ sơ: Các ngày từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần...
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. (22/08)
  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Trung tâm Quản lý Đường thủy (Địa chỉ: 314 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). - Thời gian nhận, trả hồ sơ: Các ngày từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tu...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web