Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng công trình (06/01)
Sở Giao thông vận tải công bố một số thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng đang thực hiện. Gồm: 1    Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B    2    Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C    3    Tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B 4    Tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu...
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu (21/09)
  STT Thành phần hồ sơ (01 bộ hồ sơ) Bản chính Bản sao 1 Tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư (theo Phụ lục I - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ) 01   2 Quyết định...
Quy trình tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B (17/09)
STT Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao Bản chụp 1 Tờ trình của Chủ đầu tư hoặc văn bản của người quyết định đầu tư lấy ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B 02     ...
Quy trình tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C (17/09)
STT Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao Bản chụp 1 Tờ trình của Chủ đầu tư hoặc văn bản của người quyết định đầu tư lấy ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C. 02     ...
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án (31/03)
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web