Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thẩm định và công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách khách cố định nội tỉnh theo đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã sau thời gian khai thác thử (28/04)
Thủ tục thẩm định và công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách khách cố định nội tỉnh theo đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã sau thời gian khai thác thử. (Điều 14 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT)  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tuyến (áp dụng sau khi Quy hoạch mạng lưới tuyến được công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông t...
Thủ tục thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trong danh mục tuyến (28/04)
Thủ tục thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trong danh mục tuyến đã được công bố hoặc thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh điều chỉnh phương án khai thác.(Điều 15 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT)  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: +Điều kiện công bố quy hoạch,...
Thủ tục thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh trong danh mục tuyến (26/04)
Thủ tục thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh trong danh mục tuyến đã được công bố hoặc thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh điều chỉnh phương án khai thác. (Điều 15 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT) - Thời gian nhận hồ sơ:           +Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu: Buổi sáng...
Thủ tục cấp phù hiệu “xe công-ten-nơ” (Điều 6, Điều 47, Thông Tư số 18/2013/TT-BGTVT) (26/04)
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. + Chế độ báo cáo (Điều 61 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT):  Báo cáo định kỳ: chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng đơn vị vận tải báo cáo kế...
Thủ tục cấp phù hiệu “xe taxi” (Điều 47, Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT) (26/04)
 - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ theo điều 47, Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT, bao gồm:           - Giấy đề nghị cấp mới hoặc cấp lại phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 của Thông Tư số 18/2013/TT-BGTVT. -Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tà...
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web