Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Categories

Category : L��nh v���c s��t h���ch v�� c���p gi���y ph��p l��i xe

June 30
Thông báo thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trong thời gian giãn cách xã hội kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2021
June 23
Thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trường hợp hỏng,  mất hoặc nội dung cần thay đổi
June 23
Thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
June 23
Thủ tục hành chính Cấp lại, bổ sung giấy phép xe tập lái
June 23
Thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép xe tập lái
June 23
Thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
June 23
Thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
January 13
Hội nghị triển khai công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2020
January 10
Cấp lại Giấy phép lái xe Quá thời hạn sử dụng
January 10
Thủ tục đổi giấy phép lái xe Quốc tế
1 - 10Next