Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Categories

Category : L��nh v���c giao th��ng �������ng b���

September 20
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
August 21
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
August 21
Thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt.
August 21
Thủ tục cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
February 26
Thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
November 30
Triển khai Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải về Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ .
September 08
Quy trình cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đang khai thác
September 08
Quy trình cấp giấy phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh (giờ cấm, đường cấm, dừng, đỗ xe)
September 08
Quy trình cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
September 08
Quy trình chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
1 - 10Next