Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Categories

Category : nh���ng th��� t���c li��n quan �����n ����ng ki���m c��c ph����ng ti���n b���, th���y n���i �����a

October 23
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng Sở Giao thông vận tải
September 10
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
January 18
Cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
May 15
Thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa
November 19
Kiểm định xe cơ giới