Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Categories

Category : L��nh v���c v���n t���i �������ng b���

August 21
Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
August 21
Thủ tục cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
August 21
Thủ tục cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
August 21
Hướng dẫn thủ tục cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt
August 21
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
August 15
Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (áp dụng từ 01 tháng 8 năm 2019)
November 28
Xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải
November 28
Gia hạn giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
November 28
Thẩm định và chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia
November 28
Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia đối với xe thương mại
1 - 10Next