Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Categories

Category : Nh���ng th��� t���c li��n quan �����n c���p ph��p

November 01
Triển khai thí điểm trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày
October 07
Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết
July 06
Triển khai dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia
December 29
Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh  tại Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
July 27
Quy trình Tiếp công dân  tại Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
November 04
Sở Giao thông vận tải vận hành thử nghiệm các dịch vụ hành chính công