Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủyThứ 2, Ngày 29/03/2021, 11:10

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2021, Sở GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), nhằm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và các hoạt động ngành giao thông giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Đảng ủy Sở GTVT tổ chức

 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở GTVT có đồng chí Trần Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng, phó các ban Đảng uỷ Sở; lãnh đạo 02 Đoàn thể; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và Cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở với gần 110 đồng chí tham dự.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết với các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Tài liệu Hội nghị bao gồm Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

 

 

 

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Sở GTVT tại Hội trường

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu, phải kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm chất lượng và phù hợp với từng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...; cũng như có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ thành phần dự học Nghị quyết thuộc đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng theo kế hoạch.


Số lượt người xem: 168Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web