Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đảng ủyThứ 6, Ngày 06/11/2020, 11:20

HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chiều 05/11, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Hòa trong không khí chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấpĐại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sở Giao thông vận tải Hồ Chí Minh (05/11/1975 – 05/11/2020). Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ đại biểu Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và trao đổi kinh nghiệm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CMinh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo viên); đồng chí Võ Khánh Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Sở.

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong triển khai một số nội dung quan trọng  được đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ  2020 - 2025 được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020 và truyền đạt các nội dung quan trọng, nổi bật của đại hội, cụ thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI xác định Chủ đề của Đại hội: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và khẳng định trong 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổng kết 6 bài học kinh nghiệm. Đặc biệt, năm 2020 trước đại dịch Covid-19, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp sáng tạo phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, Đại hội cũng nhìn nhận được việc thời gian qua chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, song chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của Nhân dân và đòi hỏi phát triển của thành phố; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố còn hạn chế; chưa phát huy hết vai trò giám sát, phản biện của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cơ chế đánh giá, xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chưa rõ, chưa tạo động lực mạnh cho người đứng đầu cấp ủy phát huy cao nhất vai trò và chịu trách nhiệm cao nhất về tình hình của địa phương và đơn vị của mình. Nhiều vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, xảy ra đã qua nhiều thời kỳ nên việc xem xét, xử lý kéo dài.

Đại hội cũng xác định rõ kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á” được cụ thể hóa bằng 03 mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu và 07 nhiệm vụ và những giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố xây dựng và thực hiện 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố, bao gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng và diễn ra thành công với kết quả đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI gồm 62 đồng chí (khuyết 03 đồng chí sẽ bổ sung sau Đại hội) tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI (khuyết 01 đồng chí sẽ bổ sung sau Đại hội). Đồng chí Nguyễn Văn Nên được Hội nghị tín nhiệm tuyệt đối (100%) bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 14 đồng chí (khuyết 01 đồng chí sẽ bổ sung sau); Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm 38 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết, cùng với 05 đại biểu đương nhiên, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Số lượt người xem: 238Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web