Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đảng ủyThứ 6, Ngày 11/01/2019, 11:25

Đảng ủy Khu Quản lý đường thủy nội địa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Vào lúc 14h00 ngày 10/01/2019, Đảng ủy Khu Quản lý đường thủy nội địa phối hợp cùng Đảng úy Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Đảng ủy Ban quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố và Đảng ủy Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên của 4 đơn vị.

 

Nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong thực tiễn công tác, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống.

Vào lúc 14h00 ngày 10/01/2019, Đảng ủy Khu Quản lý đường thủy nội địa phối hợp cùng Đảng úy Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Đảng ủy Ban quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố và Đảng ủy Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên của 4 đơn vị.

 

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Phát – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã trực tiếp báo cáo và phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên của các đơn vị những nội dung Nghị quyết số 36 –NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên  Ban bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Phát – Phó Bí thư thường trực Sở Giao thông vận tải báo cáo tại Hội nghị.

 

 

 

 

Cán bộ, đảng viên của các đơn vị tham dự hội nghị.

 

 

 


Số lượt người xem: 97Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web