Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hoạt động Đảng - Đoàn thể > Posts
 

 Posts

 

July, 2020

July 30
Công đoàn Sở GTVT: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019
July 10
Công đoàn Sở GTVT TPHCM:  Tổng kết hoạt động ‘’Tháng công nhân’’ lần thứ 12 năm 2020; Tuyên dương phong trào thi đua ‘’Giỏi việc nước, đảm việc nhà’’ và “Gia đình vượt khó, hạnh phúc, tiêu biểu” năm 2020